Water is belangrijk

Waardeer elke druppel water, voor het welzijn van de tuin en toekomst van de wereld. Dit filmpje toont een gemeenschappelijke en klimaatbewuste inspiratietuin op Batibouw 2020 en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen een tuinontwerper en een tuinaannemer.

 

Opvang en gebruik regenwater

Ook bij cogardening wordt op de gemeenschappelijke uitgaven én op het milieu gelet. Er wordt dus spaarzaam omgegaan met leidingwater. Omdat het geld kost, maar ook omdat het, zeker naar de toekomst toe, kostbaar wordt. Bovendien is er heel wat dakoppervlakte waar hemelwater kan verzameld worden. Een gedeelte gaat richting ondergrondse reservoirs en wordt in de woningen gebruikt voor spoeling van toiletten en dergelijke meer. Een tweede deel komt in het reservoir dat in de berging staat en direct aftakpunten heeft in de tuin. Zo kan elke bewoner dit gratis water gebruiken voor het begieten van de tuinplanten of welke klus dan ook.

Een gedeelte van het hemelwater gaat richting ondergrondse reservoirs en wordt in de woningen gebruikt voor spoeling van toiletten en dergelijke meer.

Inspiratietuin Batibouw 2020 - Cohousing
Gemeenschappelijke inspiratietuin op Batibouw 2020.

Watervriendelijke terrassen en paden

De inspiratietuin laat ook zien dat water dat op de begane grond valt, alle kans krijgt zich terug in te schakelen in de natuurlijke kringloop van het water. Valt het op het gazon en op of tussen de tuinplanten dan profiteert het groen er eerst van. Het zuigt een flinke hoeveelheid ervan op en zet het in de bladeren om tot bouwstenen voor verdere groei, waarna de rest verdampt. Wat ze niet opzuigen, sijpelt verder de grond in en vult daar de grondwaterreserve aan. Voor nu of later.

Ook regen die op de verharding terecht komt, wordt zonder veel omwegen teruggegeven aan de natuur. De tegels liggen met open voeg zodat het regenwater, en eventueel smeltwater van sneeuw, niet richting riolering moet, maar verdwijnt in de ondergrond. Daar hoort natuurlijk een aangepaste fundering bij, al of niet aangevuld met infiltratiekratten die de passage richting grondwaterreserve in optimale conditie mogelijk maken.

De tegels liggen met open voeg zodat het regenwater, en eventueel smeltwater van sneeuw, niet richting riolering moet, maar verdwijnt in de ondergrond. 

Inspiratietuin Batibouw 2020 - Cohousing
De tegels liggen met open voeg zodat het regenwater, en eventueel smeltwater van sneeuw, niet richting riolering moet, maar verdwijnt in de ondergrond.